Kaldalen
Velkommen til Kaldalen

 

Institutionsbeskrivelse og historie

 

Kaldalen er en kommunal integreret institution i Herning kommune, hvor børnene er fordelt i 2 afdelinger.

 

Institutionen er beliggende tæt ved Skarrild skole i naturskønne omgivelser og danner sammen med skolen byens børnecentrum.

 

Institutionen blev oprettet i maj 1989 til 20 børn.

Efterhånden kom der flere børn til, og Kaldalen blev udvidet med en større garderobe og i 1994 med yderligere en stue. De største børn flyttede over i lokaler i skolens kælder og i august 1997 indviedes Uglebo til SFO og Klub.

I år 2001 fik vi en pavillon, Troldehytten, som aflastningsmulighed for alle børn, på det grønne areal bag institutionen.

I 2001 blev børnehaveafdelingens toiletforhold forbedret med ekstra indgang fra legepladsen, og der  blev bygget et nyt depot rum samt vindfang til.

           

I 2006 købte vi for opsparede midler en minibus – ”Kalle” – med plads til fører og 8 børn.

I 2007 overgik vi til Herning Kommune.

Herefter blev Uglebo ændret til Fritidshjem 1(0. - 2.klasse). 

Klubben ændredes til Fritidshjem 2 ( 3.- 4. klasse)

Fritidshjem 1 og 2 flyttede sammen i 2013 

           

Fra 1 august 2017 får vi 4 vuggestuepladser i forbindelse med at vi får en ny institution.

Fritidshjemmet er allerede flyttet i nyindrettede lokaler på Skarrild skole.

Institutionen kan i dag rumme 95 - 100 børn i alderen 3-11 år og fra 1 august yderligere 4 vuggestuebørn

Nyt fra Kaldalen

Kaldalen har det grønne flag.

 

Det Grønne Spirer Flag er en synlig anerkendelse af de institutioner, hvor børn og voksne er lidt tættere på naturen omkring os

Grønne Spirer er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for børneinstitutioner.

Vi laver aktiviteter hvor vi har fokus på udeliv, natur og miljø samt en grøn og sund hverdagskultur

 Landsbycenter

Vi er i et landsbycenter sammen med Skarrild Skole.

Vi har fælles bestyrelse, og et tæt samarbejde med skolen.

Se Skarrild Skoles hjemmeside!

www.skarrild-skole.dk