Kaldalen
Velkommen til Kaldalen

 

Institutionsbeskrivelse og historie

 

Kaldalen er en kommunal integreret institution i Herning kommune, hvor børnene er fordelt i 2 afdelinger.

 Institutionen er beliggende tæt ved Skarrild skole i naturskønne omgivelser og danner sammen med skolen byens børnecentrum.

 Institutionen blev oprettet i maj 1989 til 20 børn.

Efterhånden kom der flere børn til, og Kaldalen blev udvidet med en større garderobe og i 1994 med yderligere en stue. De største børn flyttede over i lokaler i skolens kælder og i august 1997 indviedes Uglebo til SFO og Klub.

I år 2001 fik vi en pavillon, Troldehytten, som aflastningsmulighed for alle børn, på det grønne areal bag institutionen.

I 2001 blev børnehaveafdelingens toiletforhold forbedret med ekstra indgang fra legepladsen, og der  blev bygget et nyt depot rum samt vindfang til.

           

I 2006 købte vi for opsparede midler en minibus – ”Kalle” – med plads til fører og 8 børn.

I 2007 overgik vi til Herning Kommune.

Herefter blev Uglebo ændret til Fritidshjem 1(0. - 2.klasse). 

Klubben ændredes til Fritidshjem 2 ( 3.- 4. klasse)

Fritidshjem 1 og 2 flyttede sammen i 2013 

           

Fra 1 august 2017 får vi 4 vuggestuepladser i forbindelse med at vi får en ny institution.

Fritidshjemmet er allerede flyttet i nyindrettede lokaler på Skarrild skole.

Institutionen kan i dag rumme 95 - 100 børn i alderen 3-11 år og fra 1 august yderligere 4 vuggestuebørn

Nyt fra Kaldalen

I anledningen af at

vi snart

flytter ind i den nye

institution og i de ny

renoverede lokaler, inviterer

vi til indvielse

 fredag d. 18. august kl.

12.30.

 

 


Landsbycenter

Vi er i et landsbycenter sammen med Skarrild Skole.

Vi har fælles bestyrelse, og et tæt samarbejde med skolen.

Se Skarrild Skoles hjemmeside!

www.skarrild-skole.dk

Indvielse af ny børneinstitution

I anledningen af at Kaldalen snart flytter ind i den nye institution og i de ny renoverede lokaler, inviterer vi til indvielse

fredag d. 18. august kl. 12.30.

Der vil være et let traktement til børn og voksne.

Program for dagen:

Kl. 12.30-14.00: Indvielse af Kaldalen, multizonen, 6 klasse og håndværk og design.

Officielle taler.

Underholdning ved børnene fra Kaldalen.

Traktement

Støtteforeningen for Skarrild Karstoft Landsbycenter ”Støt uglerne”

overtager:

Kl. 14.00-16.00: Klasseboderne åbner.

Kl. 14.00-14.30: Registrering til sponsorløb (uddeling af løbsnummer)

Kl.14.30-15.30: Sponsorløb.

Kl. 16.00-17.00: Spisning (herunder præmieoverrækkelse)

Alle er velkomne

Med venlig hilsen Skarrild Skole, Kaldalen og ”Støt uglerne”